Bài Viết (0)

Quan Âm viện
GIÁC NGỘ “TỰ TÁNH” TRONG THIỀN PHẬT GIÁO (Theo Pháp Bảo Đàn Kinh của Lục Tổ Huệ Năng) - Dòng Tên Việt Nam
Bài Viết

Dường như thời đại nào cũng vậy, cuộc sống được gắn liền với “cuộc truy tìm hạnh phúc” phát xuất từ khát khao thẳm sâu trong thâm tâm mỗi con người.

Chùa Việt
2015-02-07-15-49-08ChuaGiacHai.jpg
2015-02-07-15-46-02ToanCanhTinhXa.jpg
2015-02-08-08-49-45CHuaTruclam.jpg
2015-02-08-08-39-18TamQuanChua.jpg
2015-02-07-15-52-28ChuaLinhSon.jpg
2015-02-07-16-26-25MatTienChua.jpg
2015-02-07-16-33-26ChuaHoiPhuoc.jpg
2015-02-07-16-37-23ChuaMatDa.jpg
2015-02-07-16-11-32MatTienChua.jpg
2015-02-08-08-32-04MatTienCHua2003.jpg
2015-02-08-08-40-37ToanCanhChua.jpg
2015-02-07-15-54-47ChuaThienPhu.jpg