Danh Ngôn:


  • Những điều rắc rối đến từ tâm
    Sự đơn giản đến từ trái tim


    Kyabgön Phakchok Rinpoche

    Gửi Bởi: Trực-Tâm Vô-Trí
    Ngày: 19/10/2014
Bình Luận:

Top Music

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2013 - 2020 PHATAM.ORG - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com