Danh Ngôn:

 • ẢNH TRẦM HÀN THỦY

  (Bóng Chìm Đáy Nước)

   

  Nhạn quá trường không
  Ảnh trầm hàn thủy
  Nhạn vô di tích chi ý
  Thủy vô lưu ảnh chi tâm.

  (Thiền sư Thiên Y Nghĩa Hoài bên Trung Quốc thời Tống (?!) - GS Lê Mạnh Thát)

  H.T Thanh Từ dịch nghĩa:

  Nhạn bay trên không
  Bóng chìm đáy nước
  Nhạn không có ý để dấu
  Nước không có tâm lưu bóng.

  Gửi Bởi: Tâm Bình
  Ngày: 22/02/2015
Bình Luận:

 • Nước không có tâm lưu bóng. ===> Tâm như vậy là giác ngộ chưa nhỉ?

  Gửi Bởi: VoMinh
  Ngày: 09/10/2014

 • Nhân ý của VoMinh mình có nghĩ là :

  - Thế xem như là Vô Tâm (Không tất cả chỗ) được đi, thì chỗ nào chỉ ra được là giác ngỗ rồi nhỉ ????!!!

  Gửi Bởi: Thiện Quang
  Ngày: 09/10/2014

 • Nhân ý của VoMinh mình có nghĩ là :

  - Thế xem như là Vô Tâm (Không tất cả chỗ) được đi, thì chỗ nào chỉ ra được là giác ngộ rồi nhỉ ????!!!

  Gửi Bởi: Thiện Quang
  Ngày: 09/10/2014

Top Music

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2013 - 2020 PHATAM.ORG - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com