Danh Ngôn:

 • Không tranh, không tham, không truy cầu,
  không ích kỷ, không tư lợi, không nối dối.
  Đây là phương pháp tu hành hữu hiệu nhất.

  HT. Tuyên Hoá

  Gửi Bởi: ThanhVan
  Ngày: 27/10/2014
Bình Luận:

Top Music

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2013 - 2020 PHATAM.ORG - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com