Danh Ngôn:

 • Khi mình niệm danh hiệu đức Quán Âm
  Bồ Tát, chớ nên thấy ai mình cũng nhìn lỗi
  lầm của họ. Nếu mình cứ chuyên môn tìm
  chuyện xấu của người thì cái khổ của mình chưa
  trừ hết. Gốc khổ chưa dứt tận.

   

  HT. Tuyên Hoá

  Gửi Bởi: ThanhVan
  Ngày: 27/10/2014
Bình Luận:

Top Music

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2013 - 2020 PHATAM.ORG - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com