Danh Ngôn:

 • Nếu bạn chẳng khởi vọng tưởng dù chỉ
  trong một thoáng chốc, khiến tâm thanh tịnh
  thì trãi qua một thời gian lâu, tâm của bạn sẽ
  trở nên trạm nhiên, thường yên lặng.

   

  HT. Tuyên Hoá

  Gửi Bởi: ThanhVan
  Ngày: 27/10/2014
Bình Luận:

Top Music

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2013 - 2020 PHATAM.ORG - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com