Danh Ngôn:

 • Một khi phạm giới đâm, bạn sẽ rất dễ phạm giới
  sát, cũng dễ dàng phạm giới trộm cắp, và vọng
  ngữ. Bởi vậy,  phạm giới dâm thì các giới sát
  sinh, trộm cắp, dối trá đều bao hàm trong đó.

   

  HT. Tuyên Hoá

  Gửi Bởi: ThanhVan
  Ngày: 27/10/2014
Bình Luận:

Top Music

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2013 - 2020 PHATAM.ORG - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com