Danh Ngôn:

 • Người tu đạo thì giống như nước, lúc nào cũng
  có lòng khiêm tốn hạ mình, chẳng tranh công,
  chẳng tham đức. Chuyện gì tốt thì nhường người
  khác, việc gì xấu thì mình nhận hết.

   

  HT. Tuyên Hoá

  Gửi Bởi: ThanhVan
  Ngày: 27/10/2014
Bình Luận:

Top Music

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2013 - 2020 PHATAM.ORG - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com