Danh Ngôn:

 • Nếu bạn có thể nhẫn dục
  (nhẫn nhịn không khởi dục vọng):
  Đó tứ là trì giới.
  Chẳng thể nhẫn nhục thì chẳng phải trì giới.

   

  HT. Tuyên Hoá

  Gửi Bởi: ThanhVan
  Ngày: 27/10/2014
Bình Luận:

Top Music

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2013 - 2020 PHATAM.ORG - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com