Danh Ngôn:

 • Tu hành cần ta phải dưỡng nục, nghĩa
  làm ra vẻ khù khờ. Càng ngu ngơ khù
  khờ càng tốt. Khù khờ đến chỗ rằng
  một vọng tưởng cũng chẳng còn.

   

  HT. Tuyên Hoá

  Gửi Bởi: ThanhVan
  Ngày: 27/10/2014
Bình Luận:

Top Music

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2013 - 2020 PHATAM.ORG - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com