Danh Ngôn:

 • Người tu phải nhớ: Chẳng nên có nhân
  duyênquan hệ ô nhiễm với kẻ khác. Vì như
  vậy sẽ sinh triền nhiễm, trối buộc, rối bù, rốt
  cuộc sẽ làm bạn đoạ lạc.

  HT. Tuyên Hoá

  Gửi Bởi: ThanhVan
  Ngày: 27/10/2014
Bình Luận:

Top Music

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2013 - 2020 PHATAM.ORG - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com