Danh Ngôn:

  • Even if you don't study much, you can be a good practitioner. But if you are a scholar and you don't practice…very big waste. There's no greater waste than that."


    Thậm chí nếu bạn không nghiên cứu nhiều, bạn vẫn có thể trở thành một hành giả tốt. Nhưng nếu bạn là một học giả và không thực hành ... đó là một sự lãng phí vô cùng to lớn. Chẳng có sự lãng phí nào lớn hơn thế!


    Chokyi Nyima Rinpoche

    Gửi Bởi: Trực-Tâm Vô-Trí
    Ngày: 19/10/2014
Bình Luận:

Top Music

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2013 - 2020 PHATAM.ORG - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com