Danh Ngôn:

  • Khi thực hành Phật Pháp, chúng ta phải nhớ rằng mục tiêu không phải là đạt được thứ gì đó. Mục tiêu là nhận ra thứ vốn là.


    Kyabgön Phakchok Rinpoche

    Gửi Bởi: Tommy Luong
    Ngày: 19/10/2014
Bình Luận:

Top Music

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2013 - 2020 PHATAM.ORG - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com