Danh Ngôn:

 •  

  Bạn biết rằng bạn có một phẩm giá thực sự nếu bạn có thể thừa nhận lỗi lầm và không cảm thấy như một kẻ thất bại.


  Kyabgön Phakchok Rinpoche

  VAJRAYANA

  Gửi Bởi: Tommy Luong
  Ngày: 19/10/2014
Bình Luận:

Top Music

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2013 - 2020 PHATAM.ORG - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com