Danh Ngôn:

 • Vạn cảnh lưu tâm nhạn lưu thuỷ.
  Cảnh trầm trực chỉ thuỷ trường nguyên.
  Phi thuỷ phi tâm phi trầm cảnh.
  Tuyệt nhiên duy kiến cảnh chi trầm.

  VạnPháp

  Gửi Bởi: ThanhVan
  Ngày: 21/02/2015
Bình Luận:

 • Đọc thấy hay nhưng không hiếu hết ý nghĩa híc, xin mọi người giải thích giúp. thanks.... 

  Gửi Bởi: VoMinh
  Ngày: 06/10/2014

Top Music

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2013 - 2020 PHATAM.ORG - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com