Danh Ngôn:

 • Nguyện là chìa khóa mở ra những kho tàng hạnh phúc chờ đợi được khai thác nằm trong mỗi người, bất kể hoàn cảnh, địa vị, tuổi tác, giàu nghèo…
   
  “Mong cho tất cả chúng sanh được hạnh phúc và có những nguyên nhân của hạnh phúc,
  “Mong cho tất cả chúng sanh thoát khỏi khổ đau và những nguyên nhân của khổ đau,
  “Mong cho tất cả chúng sanh không bao giờ xa lìa hỷ lạc bao la vượt khỏi mọi khốn khổ,
  “Mong cho tất cả chúng sanh luôn luôn ở trong sự buông xả siêu thoát mọi thương ghét.”
   

   

  Gửi Bởi: ThanhVan
  Ngày: 23/02/2015
Bình Luận:

Top Music

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2013 - 2020 PHATAM.ORG - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com