• Những điều rắc rối đến từ tâm
  Sự đơn giản đến từ trái tim


  Kyabgön Phakchok Rinpoche

  Xem Chi Tiết
  Bình Luận: 0
  Lượt Xem: 757
  Gửi Bởi: Trực-Tâm Vô-Trí
  Ngày: 19/10/2014
 • Khi thực hành Phật Pháp, chúng ta phải nhớ rằng mục tiêu không phải là đạt được thứ gì đó. Mục tiêu là nhận ra thứ vốn là.


  Kyabgön Phakchok Rinpoche

  Xem Chi Tiết
  Bình Luận: 0
  Lượt Xem: 1.147
  Gửi Bởi: Tommy Luong
  Ngày: 19/10/2014
 • Nếu bạn tin tưởng rằng những cảm xúc của bạn là đúng đắn, bạn sẽ thất bại. Vậy, bạn muốn trở thành một hành giả tốt? Hãy học cách nhận ra những cảm xúc của mình.


  Kyabgön Phakchok Rinpoche

  Xem Chi Tiết
  Bình Luận: 0
  Lượt Xem: 554
  Gửi Bởi: Tommy Luong
  Ngày: 19/10/2014
 • Make use of your life in the most meaningful way! By this, you will not fail the precious human life. This is my sincere hope for you.


  Hãy tận dụng cuộc đời của các con theo cách thức ý nghĩa nhất! Nhờ thế, các con sẽ không lãng phí đời người quý giá này. Đó là mong ước chân thành của thầy với các con!


  Yangthang Rinpoche

  Xem Chi Tiết
  Bình Luận: 0
  Lượt Xem: 555
  Gửi Bởi: Tommy Luong
  Ngày: 19/10/2014
 •  

  Bạn biết rằng bạn có một phẩm giá thực sự nếu bạn có thể thừa nhận lỗi lầm và không cảm thấy như một kẻ thất bại.


  Kyabgön Phakchok Rinpoche

  VAJRAYANA

  Xem Chi Tiết
  Bình Luận: 0
  Lượt Xem: 573
  Gửi Bởi: Tommy Luong
  Ngày: 19/10/2014
 • Không thể nói hết về nhân quả vì nhân quả là tất cả đời sống trước mắt, quá khứ và tương lai. Học hỏi nơi đời sống là học hỏi nhân quả nơi đời sống. Sống là tác động lên hệ thống nhân quả của cá nhân và xã hội theo chiều hướng tốt hơn, đúng hơn và đẹp hơn.

  Trích từ: TA ĐANG LÀM GÌ ĐỜI TA? - Nguyễn Thế Đăng

   

  Xem Chi Tiết
  Bình Luận: 0
  Lượt Xem: 519
  Gửi Bởi: ThanhVan
  Ngày: 19/10/2014
 • Mộc cận

  (Nguyễn Trãi)
     
  Ánh nước hoa in một đóa hồng
  Vẩn nhơ chẳng bén, Bụt là lòng
  Chiều mai nở chiều hôm rụng
  Sự lạ cho hạy tuyệt sắc không 

  Xem Chi Tiết
  Bình Luận: 0
  Lượt Xem: 524
  Gửi Bởi: ThanhVan
  Ngày: 19/10/2014
 • Tà đến phiền não đến
  Chánh đến phiền não trừ
  Chánh tà đều chẳng dụng
  Thanh tịnh đến Vô-dư.
  Bồ-đề vốn tự tánh
  Khởi tâm tức là vọng
  Tâm tịnh trong chỗ vọng
  Thuần chánh, không ba chướng.
  Người đời nếu tu đạo
  Hết thảy không chướng ngại
  Thường tự thấy lỗi mình
  Bèn cùng Đạo tương ưng.

   Trích Từ: THUẬN TÁNH KHỞI TU - Nguyễn Thế Đăng  

  Xem Chi Tiết
  Bình Luận: 0
  Lượt Xem: 552
  Gửi Bởi: ThanhVan
  Ngày: 19/10/2014
 • Xoay nghe thoát khỏi tiếng

  Giải thoát đâu có danh

  Một căn đã về nguồn

  Sáu căn thành giải thoát.

   

  Trích từ: Tánh thấy - Nguyễn Thế Đăng

  Xem Chi Tiết
  Bình Luận: 0
  Lượt Xem: 532
  Gửi Bởi: ThanhVan
  Ngày: 19/10/2014
 • Không có giá trị nào trong cuộc sống trừ những gì bạn chọn đặt lên nó, và không có hạnh phúc ở bất cứ đâu trừ điều bạn mang đến cho bản thân mình.

  There is no value in life except what you choose to place upon it and no happiness in any place except what you bring to it yourself.

   

  Henry David Thoreau

  Xem Chi Tiết
  Bình Luận: 1
  Lượt Xem: 688
  Gửi Bởi: thanhvan
  Ngày: 15/10/2014
 • Ngoảnh mặt nhìn đời như giấc mộng.

  Được - mất, bại - thành bỗng chốc hóa hư không.

   

  Xem Chi Tiết
  Bình Luận: 2
  Lượt Xem: 1.820
  Gửi Bởi:
  Ngày: 11/10/2014
 • Thiền Định

  (Việt dịch : Nguyên Giác)

  Thiền định sinh khởi ra cái Đó, nó thuộc về sự trong sạch (thanh tịnh) bùng vỡ. Sự thanh tịnh của nó không để lại chút manh mún nào hết, nó ở đó, nó là tất cả và không có gì là từng hiện hữu. Khi không có gì hết thì là nó. Nó (Thiền định) là sự thanh tịnh của tất cả các yếu tính. Sự bình an này là cảnh giới vô tận, vô biên giới, của Tánh Không bất khả tư nghị.

   

  Nơi hàng hiên thoảng mùi thơm (nơi ông ở), khi bình minh chưa tới và hàng cây vẫn còn vắng lặng, cái gì là bản chất chính là cái đẹp (LND: essence dịch là bản chất hay yếu tính, có nên dùng chữ Tánh của Thiền không?). Nhưng cái yếu tính này thì không có thể kinh nghiệm. Kinh nghiệm phải chấm dứt, phải chết đi, vì kinh nghiệm chỉ làm củng cố thêm cái đã biết. Cái đã biết thì không bao giờ là bản chất, là yếu tính (LND: nghĩa của chữ yếu tính thường được định nghĩa cách Triết học là, cái gì làm cho nó là nó). Thiền định không bao giờ là một kinh nghiệm xa hơn; nó không chỉ là sự chấm dứt kinh nghiệm, mà sự chấm dứt này chỉ là một đáp ứng tới sự thách thức, lớn hay nhỏ. Nhưng nó (Thiền định) là sự mở ra cánh cửa của Pháp Tánh (the door to essence), mở ra cánh cửa của một lò sưởi, trong đó lửa đang đốt cháy hoàn toàn, không để lại chút tro bụi, không gì còn sót lại nữa. Chúng ta là những cái sót lại, những kẻ nói vâng của nhiều ngàn ngày hôm qua, một chuỗi liên tục của trí nhớ không thôi, của sự lựa chọn và tuyệt vọng. Cái gọi là Đại Ngã và Tiểu Ngã là khuôn mẫu của hiện hữu, và hiện hữu là tư tưởng, và tư tưởng là hiện hữu, với đau khổ không bao giờ chấm dứt. Trong ngọn lửa của Thiền định, tư tưởng chấm dứt cùng với cảm xúc, vì không có cái nào đã là tình yêu cả. Không có Tình yêu thì không có yếu tính; không có Tình yêu thì chỉ có tro bụi mà trên tro bụi này sự hiện hữu của chúng ta hình thành. Chỉ ở trong Tánh Không, mới có Tình yêu.

   

  Thiền định là lang thang xuyên qua thế giới của tri thức và xa lìa khỏi nó để thâm nhập vào cái chưa từng được biết, cái không biết (the unknown)

  Krishnamurtís Notebook (1961)

  ....

  Xem Chi Tiết
  Bình Luận: 0
  Lượt Xem: 600
  Gửi Bởi: Trực-Tâm Vô-Trí
  Ngày: 10/10/2014
 • Meditation was an opening into immeasurable emptiness

  Việt dịch :

  Thiền định là cửa ngõ đi vào cái không vô tận

  Nguyên Giác Phan tấn Hải

  Xem Chi Tiết
  Bình Luận: 0
  Lượt Xem: 543
  Gửi Bởi: Trực-Tâm Vô-Trí
  Ngày: 10/10/2014
 • Chỉ người đã trải qua nỗi đau khổ tột cùng mới có khả năng cảm nhận hạnh phúc tột cùng.

  Only a man who has felt ultimate despair is capable of feeling ultimate bliss.

  Alexandre Dumas

  Xem Chi Tiết
  Bình Luận: 1
  Lượt Xem: 909
  Gửi Bởi: VoMinh
  Ngày: 09/10/2014
 • Đường êm quá ai đi mà nhớ, ngó
  Đến khi hay gai nhọn đã vào xương
  Vì thả lòng không kiềm chế giây cương
  Người ta khổ vì lui không được nữa
   
  Internet

  Xem Chi Tiết
  Bình Luận: 1
  Lượt Xem: 1.087
  Gửi Bởi: ThanhVan
  Ngày: 09/10/2014
 • Xuân nhật tức sự

   

      Nhị bát giai nhân thích tú trì

     Tử kinh hoa hạ chuyển hoàng ly

     Khả liên vô hạn thương xuân ý

     Tận tại đình châm bất ngữ thì

   

  (Tạm dịch nghĩa: Người đẹp mười sáu tuổi nhẹ tay thêu trên gấm)

   

  Dưới khóm hoa tử kinh con chim hoàng ly đang chuyền

  Thật đáng thương nỗi lòng vô hạn đối với mùa xuân

  Ngưng đọng nơi mũi kim, lặng lẽ không nói

  Báo Thanh Niên

  Xem Chi Tiết
  Bình Luận: 0
  Lượt Xem: 719
  Gửi Bởi:
  Ngày: 09/10/2014
 • Không Thầy Đố Mày Làm Nên !

  Xem Chi Tiết
  Bình Luận: 0
  Lượt Xem: 617
  Gửi Bởi: Thành Tâm
  Ngày: 09/10/2014
 • Cá Không Ăn Muối Cá Ương

  Con Cải Cha Mẹ Trăm Đường Con Hư

  Xem Chi Tiết
  Bình Luận: 0
  Lượt Xem: 994
  Gửi Bởi: Thành Tâm
  Ngày: 09/10/2014

Top Music

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2013 - 2020 PHATAM.ORG - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com